Apmaksas kārtība

1.Apmaksā ar bankas norēķinu karti no jeb kuras bankas.

Bankas pārskaitījums

2.(Apmaksā caur banku vai internet-banku pēc rēķina saņemšanas)

Skaidrā naudā

3. Veic drošības naudas iemaksu skaidrā naudā, kad esam izbraukuši pie Jums,kā klienta

uz Jūsu norādīto biroja vai atrašanās vietas adresi.

0
 .